برچسب: اهرم فشار

دوستی و همیاری و دشمنی 1

دوستی و همیاری و دشمنی

اول از همه بگم شاید فقط خودم بفهمم چی نوشتم و چند نفر معدودی همینو بس ، پس نگید فلانی خل شده چرا این طور متن مینویسه بیایید بر اساس یه مثال داستان را بازگو کنم به خاطر یه اتفاق شخص شماره 1 جفت پاهاشو،...