برچسب: اندره

0

چند ساعتی با آندره ،توریستی از لهستان-بخش 1

طبق معمول این ایام  و ایام نزدیک به شب های عید نوروز (  از حدود کمتر از 2 ماه مونده به شب عید نوروز را شب های عید میگیم به خصوص تو فروش پوشاک ) داداش بزرگیم رفته بود تهران واسه خرید باقی لیست خرید...