مادر

آیا می دانید؟

بدن انسان می تونه تا ۴۵ واحد درد رو تحمل کنه.

اما زمان تولد، یک زن تا ۵۷ واحد درد رو احساس می کنه

این معادل شکسته شدن همزمان ۲۰ استخوانه!

محمد حسن دشتی

در حال تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد رشته‌الکترونیک

مطالب مرتبط