مادر

آیا می دانید؟

بدن انسان می تونه تا ۴۵ واحد درد رو تحمل کنه.

اما زمان تولد، یک زن تا ۵۷ واحد درد رو احساس می کنه

این معادل شکسته شدن همزمان ۲۰ استخوانه!

دشتي

در حال تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد رشته‌الکترونیک

شما ممکن است این را هم بپسندید